Chuyển tới nội dung

Tài trợ từ Bộ Thương mại Mở rộng phạm vi lập kế hoạch cộng đồng

Vào đầu năm 2022, Bộ Thương mại Bang Washington (DOC) đã trao cho Thành phố Burien hai khoản tài trợ, khoản tài trợ Thực hiện Kế hoạch Hành động Nhà ở (HAPI) và khoản tài trợ Thực hiện Phát triển Định hướng Quá cảnh (TODI). Các khoản tài trợ mở rộng phạm vi của các Kế hoạch Cộng đồng Ambaum và Boulevard Park. Khoản tài trợ HAPI ($100.000) sẽ hỗ trợ sự tham gia của cộng đồng, phát triển chương trình giám sát nhà ở giá cả phải chăng, và phân tích phân vùng và sửa đổi Bộ luật phân vùng để mở rộng các lựa chọn nhà ở tại Công viên Boulevard và dọc theo Hành lang Ambaum phù hợp với Kế hoạch Hành động Nhà ở của Thành phố Burien. Khoản tài trợ TODI sẽ hỗ trợ việc sửa đổi Bộ luật phân vùng thực hiện phát triển theo định hướng giao thông và phân tích môi trường của các kịch bản sử dụng đất trong tương lai. 

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt